Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

GPS Map

Mapa stworzona na potrzeby gry terenowej geocaching, do uzyskiwania dokładnych współrzędnych geograficznych, potrzebnych przy zakładaniu skrytek.

url: http://gps-map.info/

Tags: gps, geocaching, map

- Text 2 HTML »