Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

Text 2 HTML

Narzędzie wykorzystujące CKEditor, powstało tylko po to by móc przygotować tekst formatowany przy pomocy znaczników HTML/CSS - taki edytor kodu zawsze pod ręką, ale bez możliwości zapisu.

url: http://text2html.info/

Tags: html, css, ckeditor, notepad, code, styles

« GPS Map - Docker: DEV »