Docker: DEV

Kontener zawierający serwer Apache oraz interpreter PHP w wersjach (5.6 oraz 7.0). Apache ma włączony vhost_alias dzięki czemu możliwe jest tworzenie kolejnych hostów na podstawie samych nazw katalogów. W kontenerze zainstalowane są najczęściej wykorzystywane moduły PHP (xdebug, PDO, cURL, Multibyte String, Mcrypt, itd) a także Composer oraz PhpUnit. Kontener nie zawiera bazy danych.

url: https://hub.docker.com/r/gander/dev/

source: https://github.com/gander/dev

Tags: docker, apache, php, 5.5, 5.6, 7.0, vhost_alias, dev

« Text 2 HTML - Fallout 4 Perks »