GPS Map

Mapa stworzona na potrzeby gry terenowej geocaching, do uzyskiwania dokładnych współrzędnych geograficznych, potrzebnych przy zakładaniu skrytek.

https://gps-map.info/

Tags: gps, geocaching, map